4η διεθνής elec.tec 11 - 13 Φεβρουαρίου 2022

4η διεθνής elec.tec  11 - 13 Φεβρουαρίου 2022