4η διεθνής έκθεση Elec.tec: 21 – 23 Οκτωβρίου 2022

4η διεθνής έκθεση Elec.tec: 21 – 23 Οκτωβρίου 2022