4η «Elec.tec»: 11 - 13 Φεβρουαρίου 2022 στο MEC Παιανίας

4η «Elec.tec»: 11 - 13 Φεβρουαρίου 2022 στο MEC Παιανίας