Κερδίζει το εμπορικό ενδιαφέρον η 2η διεθνής έκθεση «Elec.Tec»

Κερδίζει το εμπορικό ενδιαφέρον η 2η διεθνής έκθεση «Elec.Tec»