Το πρόγραμμα του «Elec.tec Forum 2020»


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Το πρόγραμμα του Forum είναι σε εξέλιξη...

Μπορείτε να δείτε το Αναλυτικό Πρόγραμμα εδώ